Rozdelenie do skupín

AE1 

Eszter Varga
Ema Ondrušková
Patrícia Rita Čeriová
Karolína Koláriková
Zsófia Zsapka
Dominika Fabianová
Tatiana Hrabovszka

AE2

Izabela Andrašíková
Aneta Rimaszombati
Alexandra Otott
Lily Kopecká
Nadja Ganznerová
Adela Bodáková
Laura Nagyová 
Tamara Popracová
Nina Decsi
Anna Liptáková
Karolína Cagáňová 
Aneta Csikós
Margaréta Juríčková
Emily Ponesz
Eliška Slobodníková