Výbor GKNZ

 

Výbor GKNZ

predseda: Ing. Róbert Korpa

podpredseda: Mgr. Adriana Korpová

členovia: PaedDr. Nataša Ondrejíková, MUDr. Niki Szabóová, Bc.Dominika Korpová, Mgr.Ján Hrabovszki

hospodár: Ing. Simona Pálinkásová

Kontrolná komisia

JUDr. Kristína Slivoňová - predseda

PaedDr. Eleonóra Kotrecová