Gymnastika pre všetkých 

Gymnastika pre všetkých ponúka množstvo pohybových aktivít, v ktorých si každý záujemca bez ohľadu na vek, pohlavie a výkonnosť nájde svoje uplatnenie.
Medzi najrozšírenejšie formy GPV patria:
- gymnastika na náradí
- tanec
- pohybové skladby
- cheerleaders - roztlieskavačky
Hlavnou náplňou GPV je zvyšovanie fyzickej a psychickej pohody.
Medzinárodná gymnastická federácia je jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá masovým športom, má ustanovenú komisiu na jej riadenie a organizuje celosvetové podujatia v tejto oblasti.
Národné gymnastické federácie preberajú štruktúru medzinárodnej federácie, Slovensko nevynímajúc, a tak v roku 1997 vznikla aj v SGF sekcia GPV.
Obsah činnosti sa postupne vykryštalizoval na nasledovné oblasti:
- pohybové skladby
- sútaže s obsahom GPV
- sútaž Teamgym
- gymnastický štvorboj na ZŠ
- školenia