RGCTM

        Regionálne gymnastické centrum talentovanej mládeže vzniklo v roku 2008, je profesionálne vedené ÚTM so zameraním na výkonnostný šport a je určené pre talentovaných športovcov Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).

Úlohou centra je poskytnúť vybraným talentovaným športovcom z klubov zo spádovej oblasti centra kvalitné podmienky na zvyšovanie športového majstrovstva s perspektívou úspešnej reprezentácie Slovenska v žiackych , juniorskych i ženských kategóriach.

Za činnosť centra zodpovedá štatutárny zástupca klubu a vedúci tréner.

Kontrolu činnosti centra vykonáva metodik SGF a predseda príslušnej sekcie SGF.

Do centra sa zaraďujú talentovaní športovci registrovaní na SGF, na základe splnenia kritérií výberu.

 

V súčastnosti sú členkami RGCTM: Miriam Keresztésová, Chloé Voros, Alžbeta Uhráková, 

Barbora Ďatková, Sofia Hóka, Tamara Malíková, Brenda Illés, Zora Kociská, Vanessa Loveiová, Adela Pečimúthová, Dorota Štefániková