Tréneri

Mgr. Adriana Korpová /0905 736 041/

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM 

Ing. Róbert Korpa /0908 583 179/

Trénerská trieda: tréner II. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

Bc. Dominika Korpová /0918 833 158/

Trénerská trieda: tréner III., športová gymnastika, FTVŠ UK Bratislava. Rozhodcovská trieda: II., RGCTM 

 

Mgr. Ján Hrabovszki /0915 705 333/

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Silvia Pirohár /0903 847 375/

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika

PaedDr. Nataša Ondrejíková /0918 645 868/

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika

MUDr.Michaela Tóthová /0911 370 128/

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika 

Samuel Banás /0917 204 477/

parkour