Tréneri

 Mgr. Adriana Korpová

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM - reprezentantky klubu

Ing. Róbert Korpa

Trénerská trieda: tréner I. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

Dominika Korpová

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek, študetka FTVŠ UK Ba. Rozhodcovská trieda: II.

Monika Rybárová

Trénerská trieda:  tréner I., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek

Ing. Jana Nagyová

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek

Mgr. Ján Hrabovszki

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Silvia Pirohárová

všeobecná gymnastika

Nataša Ondrejíková

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba