Tréneri

 

Mgr. Adriana Korpová

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM - reprezentantky klubu

Ing. Róbert Korpa

Trénerská trieda: tréner III. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

Dominika Korpová

Trénerská trieda: tréner III., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek, študetka FTVŠ UK Ba

Monika Rybárová

Trénerská trieda:  tréner III., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek

Ing. Jana Nagyová

Trénerská trieda:  tréner III.,  všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek

Mgr. Ján Hrabovszki

Trénerská trieda:  tréner III.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Filip Kalina

Trénerská trieda:  tréner III.,  parkour

Silvia Pirohárová