Tréneri

Mgr. Adriana Korpová

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM - reprezentantky klubu

Ing. Róbert Korpa

Trénerská trieda: tréner II. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

Dominika Korpová

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek, študetka FTVŠ UK Ba. Rozhodcovská trieda: II.

Mgr. Ján Hrabovszki

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Silvia Pirohár

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika

PaedDr. Nataša Ondrejíková

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba

MUDr.Michaela Tóthová

všeobecná gymnastika

Samuel Banás

parkour