Tréneri

Mgr. Adriana Korpová /0905 736 041/

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM 

Ing. Róbert Korpa /0908 583 179/

Trénerská trieda: tréner II. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

Mgr. Dominika Korpová /0918 833 158/

Trénerská trieda: tréner III., Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava športová gymnastika, Rozhodcovská trieda: II., RGCTM 

 

Mgr. Ján Hrabovszki /0915 705 333/

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Silvia Pirohár /0903 847 375/

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika

PaedDr. Nataša Ondrejíková /0918 645 868/

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika

 

MUDr.Niki Szabóová /niki.szaboova22@gmail.com/

Trénerská trieda: tréner III. triedy- športový aerobik-FTVŠ UK BA, medzinárodná licencia UEG, rozhodca s medzinár.licenciou FIG, balanced body pilates instructor

Yevheniia Pavlova /0951 908 288/