Tréneri

 

Mgr. Adriana Korpová

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM - reprezentantky klubu

Ing. Róbert Korpa

Trénerská trieda: tréner III. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

PaedDr. Eleonóra Kotrecová

Trénerská trieda: tréner III., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek

Monika Rybárová

Trénerská trieda:  tréner III.,

Ing. Jana Nagyová

Trénerská trieda:  tréner III., 

Mgr. Ján Hrabovszki

Trénerská trieda:  tréner III., 

Filip Kalina