PLATBY

   členský ročný poplatok 10 Eur

   gymnastické skupiny:

   60 min.tréning 2x v týždni 35 Eur za 1 mesiac

   90 min.tréning 2x v týždni 40 Eur za 1 mesiac

   RGCTM :   50-75 Eur/mes  - podľa počtu tréningov

   Šport. aerobik:   120 min.tréning 3-4x v týždni 60 Eur za 1 mesiac

   

 Platbu za 3 mesiace (apríl, máj, jún) vykonajte do 15.4.2024.

 Noví členovia + ročný členský poplatok 10 Eur.

    FORMA PLATBY na účet

   č.ú.:  SK28 0200 0000 0000 2053 0172

  !!!   Info. pre príjemcu: MENO DIEŤAŤA, číslo skupiny !!!