PLATBY

   členský ročný poplatok 10 Eur

   gymnastické skupiny:

   60 min.tréning 2x v týždni 30 Eur za 1 mesiac

   90 min.tréning 2x v týždni 35 Eur za 1 mesiac

   RGCTM :   50-75 Eur/mes  - podľa počtu tréningov

   prípravka aerobik:

   60 min.tréning 2x v týždni 30 Eur za 1 mesiac

   šport. aerobik:

   120 min.tréning 3-4x v týždni 60 Eur za 1 mesiac

   

 Platbu za mesiac január, február a marec vykonajte do 20.1.2023.

 Noví členovia + ročný členský poplatok 10e. 

 Mesiace apríl, máj, jún uhraďte naraz do 15.4.2023.

    FORMA PLATBY na účet

   č.ú.:  SK28 0200 0000 0000 2053 0172

  !!!   Info. pre príjemcu: MENO DIEŤAŤA, číslo skupiny