O nás

 

        Gymnastický klub Nové Zámky je telovýchovnou organizáciou, ktorá je organižačne riadená Slovenskou gymnastickou federáciou. Klub má samostatnú právnu subjektivitu a jeho činnosť riadi 7-členný výbor, zvolený valným zhromaždením členov.

Poslaním gymnastického klubu je rozvoj výkonnostnej a masovej gymnastickej prípravy detí a mládeže vo veku od 4 -18 rokov. Činnosť klubu sa realizuje v jednotlivých sekciách: všeobecná gymnastika, športová gymnastika a aerobik.

Klub vlastní jednoúčelovú gymnastickú halu na Sihoti so špeciálnym gymnastickým vybavením, ktorej súčasťou sú šatne, sprchy, sociálne zariadenia, klubová miestnosť a regeneračná linka.

Výbor GKNZ

predseda: Ing. Róbert Korpa

podpredseda: Mgr. Adriana Korpová

členovia: PaedDr. Nataša Ondrejíková, MUDr. Niki Szabóová, Bc.Dominika Korpová, Mgr.Ján Hrabovszki

hospodár: Ing. Simona Pálinkásová

Kontrolná komisia

JUDr. Kristína Slivoňová - predseda

PaedDr. Eleonóra Kotrecová

 

 

Stanovy GKNZ

Stanovy Gymnastického klubu Nové Zámky.pdf (2,32MB)