O nás

 

        Gymnastický klub Nové Zámky je telovýchovnou organizáciou, ktorá je organižačne riadená Slovenskou gymnastickou federáciou. Klub má samostatnú právnu subjektivitu a jeho činnosť riadi 7-členný výbor, zvolený valným zhromaždením členov.

Poslaním gymnastického klubu je rozvoj výkonnostnej a masovej gymnastickej prípravy detí a mládeže vo veku od 4 -18 rokov. Činnosť klubu sa realizuje v jednotlivých sekciách: všeobecná gymnastika, športová gymnastika a aerobik.

Klub vlastní jednoúčelovú gymnastickú halu na Sihoti so špeciálnym gymnastickým vybavením, ktorej súčasťou sú šatne, sprchy, sociálne zariadenia, klubová miestnosť a regeneračná linka.

Výbor GKNZ

predseda: Ing. Róbert Korpa

podpredseda: Mgr. Adriana Korpová

členovia: Ing. Marta Hučíková, Ing. Simona Pálinkásová, Miroslav Čerešňa, Michaela Muchová, MUDr. Niki Szaboová

hospodár: Ing. Simona Pálinkásová

Kontrolná komisia

JUDr.Kristína Slivoňová - predseda

Mgr.Lenka Pálešová

Ing.Zoltán Szaboó

 

 

Stanovy GKNZ

Stanovy Gymnastického klubu Nové Zámky.pdf (2,32MB)