História klubu


Korene novozámockej gymnastiky siahajú do roku 1918, kedy v meste vznikla novozámocká telocvičná jednota. Založili ju českí sokoli, ktorí prišli do Nových Zámkov za prácou. Vo svojom telocvičnom stánku- Sokolovni, dostavanej v roku 1923, sa venovali hlavne náraďovým gymnastickým cvičeniam. Svoju činnosť prezentovali na všesokolských zletoch, telovýchovných akadémiách, majálesoch a športových hrách.   Oživenie činnosti Sokola nastalo po 2. svet. vojne, kedy pod vedením náčelníka p.Jána Novanského svoju činnosť rozšírili i o polohové, základné a akrobatické cvičenia.

    O začiatku oddielu športovej gymnastiky môžeme hovoriť od r. 1953, kedy v rámci už vzniknutej telovýchovnej jednoty začali pod vedením p. G. Puškáša, J. Danihela a J. Sládeka aktívne pracovať družstvá žien a mužov. Prvé úspechy nenechali na seba dlho čakať. V r. 1954, pri prvom štarte novozámockých gymnastiek na Majstrovskách vtedajšej ČSR v Uherskom Hradišti, obsadili zverenkyne G. Puškáša 2.miesto. Družstvo tvorili M. Petrášová, M. Hrúzové, T. Kovačiková, A. Sabová. O desať rokov neskôr sa majsterkou ČSSR stala E. Kovačiková. 

Odvtedy sa v novozámockej Sokolovni vystriedali celé ganerácie chlapcov (do r. 1975) a dievčat, ktorých dobrovoľní tréneri viedli k pravidelnému cvičeniu a láske k športovej gymmnastike. Významnejšie výsledky sa však zaznamenali v ženskej gymnastike, kde zverenkyne G. Puškáša v žiackych a dorasteneckých kategóriach dosahovali popredné umiestnenia na majstrovstvách Slovenska. Spomenieme: J. Keleovú, A. Bohumelovú, I. Farkašovú, M. Suchanovú, A. Liptákovú, M. Zbojanovú, M. Jóbovú.

    Pretože podmienky v Sokolovni boli nevyhovujúce, bolo snahou p. Puškáša vybudovať v Nových Zámkoch dôstojný gymnastický stánok. Jeho sen sa mu splnil v r.1988, kedy bola špecializovaná gymnastická hala daná do prevádzky.