Rozpis tréningov

 PONDELOK:     16:30-17:30   10 - Monika

                          17:00-18:00    8  - Jan

                         17:30-18:30    2  - Monika

                         18:00-19:30    4  - Adriana

                         18:15-19:15    6  - Jan


UTOROK:        16:00-17:00    1 - Nataša

                      16:30-17:30   7 - Jana, Renata

                      17:00-18:00   5  - Nataša

                      17:45-18:45  12  - Jana

                      18:00-19:00   3  - Silvia


STREDA:         16:00-17:00    8 - Jan

                      16:30-17:30   10 - Monika

                      17:00-18:00   11 - Jan

                      17:30-18:30    2  - Monika


ŠTVRTOK:       16:00-17:00    6 - Jan

                      16:30-17:30    7 - Jana, Renata

                      17:00-18:00   11 - Jan

                      17:30-18:30    3  - Silvia

                      17:45-18:45   12  - Jana

                      18:00-19:30    4  - Adriana

 

PIATOK:         16:00-17:00    1  - Nataša

                     17:00-18:00    5  - Nataša
  PLATBY

   členský ročný poplatok 10 Eur

   60 min.tréning 2x v týždni 20 Eur za 1 mesiac

   90 min.tréning 2x v týždni 25 Eur za 1 mesiac

 

  september 20/25 Eur + 10 Eur roč.člen. : platba do 20.9.2019


   okt., nov. a december 60/75 Eur platba do 15.10.2019

   jan., febr. a marec 60/75 Eur platba do 15.1.2020

   apr., máj a jún 60/75 Eur platba do 15.4.2020

 

   FORMY PLATBY na účet

   č.ú.: SK83 0200 0000 0040 4335 9257   VS : 456

   Info. pre príjemcu: MENO DIEŤAŤA

   Suma za 3 mesiace:   

   skupiny 1 až 12 (okrem 4)   60,-

                         skupina 4 -   75,-

    

  

 

   ROZDELENIE DO SKUPÍN

 

   skupina 1- tréner Nataša ONDREJÍKOVÁ: Tamara Popracová, Adela Maslenová, Ema Medvecová, Barbora Zvolenská, Viktória Helmešová, Karolína Makaiová, Nina Beneková, Linda Lehotkai, Nina Vágovitsová, Mia Décsiová, Dominika Fabiánová, Rebeka Horváthová, Nina Ďurinová, Evelin Jackovič, Karolína Cagáňová

 

   skupina 2- tréner Monika RYBÁROVÁ: Alexandra Ráckoová, Michaela Granátová, Sára Mészárosová, Margaréta Vodičková, Nela Kmeťová, Vanessa Pénzesová,  Natália Vaneková, Margaréta Mančíková,  Ema Ondrušková, Ela Csuriová, Karin Sabadková, Beáta Ivanová, Barbora Rohoňová, Zoja Stajančová 

 

   skupina 3- tréner Silvia PIROHÁROVÁ:  Laura Martinkovičová, Lily Kopecká, Hana Klučková, Sofia Hudáková, Viktória Hubinová, Zara Frunyová, Viktória Pagáčová, Markéta Lovász, Ema Boťanská, Lucia Udvardyová, Martina Gállová, Ema Lešková, Alexandra Kramárová, Kristína Hučková, Hana Lorencová

 

   skupina 4- tréner Adriana KORPOVÁ:  Eliška Nemčeková, Ema Kádárová, Laura Rimaszombati, Lilian Šimuneková, Linda Kálaziová, Mia Magdaléna Spisziaková, Veronika Mrenová, Lívia Kostolányiová, Ema Požgay, Sofia Mančíková, Réka Kissová, Silvia Baloghová, Valentína Kissová, Vanessa Varga, Karolína Nemčková, Sofia Mančíková

 

   skupina 5- tréner Nataša ONDREJÍKOVÁ: Sofia Lili Rybárová, Simona Jurčová, Lea Horváthová, Olívia Nemčeková, Michaela Adamková, Simona Baráthová, Michaela Remenyová, Dominika Skuráková

 

   skupina 6- tréner Jan HRABOVSZKI:  Vivien Zemaníková, Dorka Podbehlá, Jazmín Páleníková, Kornélia Ludašová, Kristína Medvecová, Margaréta Matuška, Michelle Liptáková, Nela Krkošková, Sára Beneková, Sofia Hatinová, Tatiana Augustínová, Alexandra Ivanová, Zsóka Fekete, Bianka Buranská, Dóra Beck, Nela Zemaníková

 

   skupina 7- tréner Jana NAGYOVÁ, Renáta STRÁŇOVSKÁ:  Nikolaj Kulač, Erik Varga, Samuel Šebedovský, Matej Podbehlý, Damián Tóth, Adam Hurtoň, Daniel Weiss, Samuel Stráňovský, Timothy Stráňovský, Tomáš Kliský, Bruno Nagy, Michal Ďurkovský, Ferko Ivanič, Oliver Képeši 

 

   skupina 8- tréner Jan HRABOVSZKI: Matúš Šamaj, Lukáš Petrovič, Ján Osrolúcky, Gabriel Kecskés, Jakub Kecskés, Lukáš Bórik, Peter Balla, Erik Lipták, Dárius Fabián


   skupina 10- tréner Monika RYBÁROVÁ: Tereza Kádeková, Lujza Stajančová, Barbora Deáková, Mia Gelleová, Mia Csepányi, Ema Varagyová, Stella Csonka, Hanka Kalinová, Lucka Ballová, Chloé Voros, Martina Vašeková

 

   skupina 11- tréner Jan HRABOVSZKI: Tamara Brenková, Nicole Brenková, Lila Nagyová, Sára Bartová, Petra Žabková, Tamara Žabková,  Natália Blaškovičová, Diana Blaškovičová, Alexandra Darážová, Afra Varga,  Dalma Bombic, Lejla Bajcsi, Ema Sztarzyková, Viktória Jančárová, Štefánia Kurdová, Ellie Vadkerti

 

   skupina 12- tréner Jana NAGYOVÁ: Hanka Kádeková, Lea Laščeková, Mia Kurucová, Sofia Svrbická, Simona Svrbická, Zoja Homolová, Lenka Nagyová, Ema Adamková, Laura Ozoráková, Kamila Vašková, Tamara Vašková, Viktória Hučková