Rozvrh tréningov

 

PONDELOK    14:00 – 16:30  RGCTM-malé

                        15:00 – 18:00  RGCTM

             16:00-17:00     2 Yevheniia

           16:30-17:30     6 Jano

           17:00-19:00     11 AE 2 Yevheniia

          17:30-18:30     4 Jano

          17:30-18:30     8  Domi

          18:00-19:30     5  Adri

                       

UTOROK       7:30-9:30        RGCTM

         14:00-16:30    RGCTM-malé     

          14:30-16:30     11 AE 1 Niki

                      15:30-16:30     1A  Nataša

         16:00-17:00     3A Silvia

                      16:30-19:00     RGCTM

         16:30-17:30     1C  Nataša

         17:00-18:00     3B Silvia

                      17:30-18:30     1B  Nataša

                      17:30-19:00      9 Parkour

                       18:00-19:00     3C Silvia

 

STREDA          15:00- 18:00    RGCTM

            16:00-17:00     2A Yevheniia

            16:30-17:30     6 Jano

            17:00-18:00     2B Yevheniia

           17:30-18:30     4 Jano

           17:30-18:30     8  Domi

           18:00-19:30     5  Adri                   

 

ŠTVRTOK        14:00 – 16:30  RGCTM-malé

                        16:00 – 19:00  RGCTM

           15:30-17:30     11 AE 2 Niki

           15:30-16:30     1A  Nataša

           16:00-17:00     3A Silvia

                        16:30-17:30     1C  Nataša

           17:00-18:00     3B Silvia

                        17:30-18:30     1B  Nataša

                        17:30-19:00       9 Parkour

                              18:00 - 19:00   3C Silvia

            

PIATOK           14:00- 16:30    RGCTM-malé

           15:00-18:00     RGCTM

           15:30-16:30     2B Yevheniia

           16:30-18:30     11 AE 2 Yevheniia

 

SOBOTA         9:00-11:00       11 AE 1 Niki

 

 PLATBY

   členský ročný poplatok 10 Eur

   gymnastické skupiny:

   60 min.tréning 2x v týždni 35 Eur za 1 mesiac

   90 min.tréning 2x v týždni 40 Eur za 1 mesiac

   Parkour 90 min.tréning 2x v týždni 40 Eur za 1 mesiac

   RGCTM :   50-75 Eur/mes  - podľa počtu tréningov

   Šport. aerobik:   120 min.tréning 3-4x v týždni 60 Eur za 1 mesiac

   

 Platbu za mesiac september + ročný členský poplatok 10 Eur vykonajte do 20.9.2023.

 Mesiace október, november, december uhraďte naraz do 20.10.2023.

    FORMA PLATBY na účet

   č.ú.:  SK28 0200 0000 0000 2053 0172

  !!!   Info. pre príjemcu: MENO DIEŤAŤA, číslo skupiny