Parkour

Vzniknutý v uliciach dnes predstavuje umenie presunu z jedného miesta na druhé a to v súlade s kľúčovým princípom: efektívne, plynule, stále byť v pohybe a nezastaviť sa.

Pri športových podujatiach sú na dráhe rozostavené rôzne prekážky, steny, bradlá, ktoré pripomínajú mestské prostredie. S cieľom zdolať všetky prekážky športovci využívajú širokú škálu techník. Súťažia v dvoch hlavných disciplínach:

  • "Speed-run" v preklade súťaž na rýchlosť
  • "Free Style", ktorý predstavuje súťaž v akrobacii

Hodnotí sa predvedenie (bezpečnosť, plynulosť a amplitúda), kompozícia (využitie dráhy, využitie prekážok a prepojenia) a napokon obťažnosť (saltá, skoky a preskoky, točenia a ich modifikácie)