SP 2010 BB - Weiss, Czutorová, Bodokiová, Švajdová

SP 2010 BB -  Weiss, Czutorová, Bodokiová, Švajdová