10.1. začíname s tréningami

05.01.2022 21:24

Od 10.1.2022 začíname opäť s tréningami podľa rozvrhu pre školský rok 2021/2022. Skupiny 4a a 4b sú spojené a tréningy vedie ďalej tréner Janko, tak ako to bolo v novembri. Skupina 8 začne až 25.1. pre neprítomnosť trénerky.

Platí režim OP. Deti do 12 rokov sa poľa vyhláška ÚVZ považujú za očkované, staršie deti prinesú na prvý tréning potvrdenie o bezpríznakovosti (to isté,čo platí pre školy).

Platbu žiadame vykonať (okrem skupiny 8) do 15.1.2022 za jeden mesiac na účet klubu   

 č.ú.:  SK28 0200 0000 0000 2053 0172, do poznámky uviesť meno dieťaťa a číslo skupiny