2% z dane

02.02.2022 13:26

Vážení rodičia a priatelia gymnastiky,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní. Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste zvážili svoje rozhodnutie a venovali ich práve nášmu gymnastickému klubu.

Je za nami náročný rok a tento nebude zrejme o nič ľahší.

Aj vďaka Vašej priazni a doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy pre deti a mládež a zlepšovať si prostredie a podmienky športovej prípravy.

Vyslovujeme ubezpečenie, že takto získanú podporu využijeme na prospech všetkých, ktorí sa spolupodieľajú na rozvoji činnosti nášho gymnastického klubu.

Vyplnené a podpísané tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení (ktoré vydáva zamestnáveteľ) môžete odovzdať priamo na Daňovom úrade.

Údaje príjemcu:

Gymnastický klub Nové Zámky

Na Sihoti 5252, Nové Zámky 94002

IČO: 30998590

Právna forma: Občianske združenie

tlačivo 2-.pdf (61,8 kB)

riadok 15 - IČO 30998590 zarovnať zprava

riadok 16 - Obchodné meno (názov) Gymnastický klub Nové Zámky písať od začiatku riadku