2% z dane

13.02.2024 00:00

Vážení rodičia a priatelia gymnastiky,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní. Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste zvážili svoje rozhodnutie a venovali ich práve nášmu gymnastickému klubu.

Aj vďaka Vašej priazni a doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy pre deti a mládež a zlepšovať si prostredie a podmienky športovej prípravy.

Vyslovujeme ubezpečenie, že takto získanú podporu využijeme na prospech všetkých, ktorí sa spolupodieľajú na rozvoji činnosti nášho gymnastického klubu.

Vyplnené a podpísané tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení (ktoré vydáva zamestnáveteľ) môžete odovzdať priamo na Daňovom úrade.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_za_2023_vyplnené.pdf (97,1 kB)

 

Údaje príjemcu:

Gymnastický klub Nové Zámky

Na Sihoti 5252, Nové Zámky 94002

IČO: 30998590

Právna forma: Občianske združenie