2% z dane za rok 2018

18.01.2019 09:46

Vážení rodičia a priatelia gymnastiky,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní. Obraciame sa
na Vás s prosbou, aby ste zvážili svoje rozhodnutie a venovali ich
práve nášmu gymnastickému klubu.

Aj vďaka Vašej priazni a doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy pre
deti a mládež a zlepšovať si prostredie a podmienky športovej prípravy.
Vyslovujeme tiež ubezpečenie, že takto získanú podporu využijeme na prospech
všetkých, ktorí sa spolupodieľajú na rozvoji činnosti nášho gymnastického
klubu.

Plánujeme opraviť a zatepliť fasádu budovy, vymeniť osvetlenie v
hale, zakúpiť nové gymnastické náradie,  žinenky
a pomôcky.

Vyplnené a podpísané tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení
dane (ktoré vydáva zamestnávateľ) môžete odovzdať priamo na Daňovom úrade alebo
v klube trénerovi, prípadne hospodárke klubu.

ĎAKUJEME

Vyhlasenie 2perc.pdf (192722)