2% z dane

19.02.2020 16:18

Vážení rodičia a priatelia gymnastiky,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní. Obraciame sa
na Vás s prosbou, aby ste zvážili svoje rozhodnutie a venovali ich
práve nášmu gymnastickému klubu.

Aj vďaka Vašej priazni a doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy pre
deti a mládež a zlepšovať si prostredie a podmienky športovej prípravy.
Vyslovujeme tiež ubezpečenie, že takto získanú podporu využijeme na prospech
všetkých, ktorí sa spolupodieľajú na rozvoji činnosti nášho gymnastického
klubu.

Vyplnené a podpísané tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení
dane (ktoré vydáva zamestnávateľ) môžete odovzdať priamo na Daňovom úrade alebo
v klube trénerovi, prípadne hospodárke klubu.

ĎAKUJEME

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf