Darujte 2% z dane

10.02.2016 13:06

 

Vážení gymnastickí priatelia,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní

a tak pomôcť Vašim deťom a športujúcej mládeži.

Aj vďaka Vašej priazni a doterajšej podpore

môžeme organizovať tréningy pre deti a mládež

a zlepšovať si prostredie a podmienky športovej prípravy.
Vyslovujeme tiež ubezpečenie, že takto získanú
podporu využijeme na prospech všetkých, ktorí sa či už ako
činovníci, alebo priamo ako aktívni športovci, spolupodieľajú
na rozvoji činnosti nášho gymnastického klubu.
Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2% práve nám?

1/ ak si robite daňové priznanie sami,
vpíšte doň prosím údaje o našej organizácii:

Gymnastický klub Nové Zámky,
občianske združenie,

Na Sihoti ,940 01 Nové Zámky,

 IČO:30998590

2/ ak Vám robí daňové priznanie zamestnávateľ,

tak 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom
špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Ku potvrdeniu, (O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI )
ktoré Vám vystaví zamestnávateľ, pripojíte vypísané tlačivo (priložené dole)
a odovzdáte ich na tréningu trénerovi alebo sami na podateľni
daňového úradu.

Za všetky deti Vám srdečne ďakujeme!


Vyhlasenie_FO_2015_verzia11.pdf (227226)