Darujte 2% z dane

01.02.2017 13:40

Vážení rodičia a priatelia gymnastiky,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní. Obraciame sa na Vás s prosbou , aby ste zvážili svoje rozhodnutie a venovali ich práve nášmu gymnastickému klubu.

Aj vďaka Vašej priazni a doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy pre deti a mládež a zlepšovať si prostredie a podmienky športovej prípravy.
Vyslovujeme tiež ubezpečenie, že takto získanú podporu využijeme na prospech všetkých, ktorí sa spolupodieľajú na rozvoji činnosti nášho gymnastického klubu.

Plánujeme opraviť a zatepliť fasádu budovy, vymeniť vchodové dvere, ešte nevymenené staré okná za plastové, opraviť roztrhané žinienky, dokúpiť nové žinienky a pomôcky.


Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2% práve nám?

1/ ak si robite daňové priznanie sami, vpíšte doň prosím údaje o našej organizácii:

Gymnastický klub Nové Zámky, občianske združenie, 940 01 Nové Zámky, Na Sihoti , IČO: 30998590

2/ ak Vám robí daňové priznanie zamestnávateľ, tak 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Ku potvrdeniu, ( O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ) ktoré Vám vystaví zamestnávateľ, pripojíte vypísané tlačivo -

a odovzdáte ich na tréningu trénerovi alebo sami na podateľni daňového úradu.

 

Za všetky deti Vám srdečne ďakujeme

 

Vyhlasenie FO 2016.pdf (135446)