Freerunning a Parkour

31.08.2017 23:04

Dňa 23.09. o 15 hodine bude v našej hale prebiehať ukážkový tréning freerunning a parkour  spojený so zápisom chlapcov vo veku od 10 rokov . Téningy budú prebiehať v štvrtok 18:30-20:00 a v sobotu 11:00-12:30 hod.