Informácia k vypadnutým oknám

18.10.2019 09:53

Informujeme všetkých členov GKNZ, že udalosť, vypadnutie bloku okien v dôsledku zlých poveternostných podmienok, je v riešení. Ide o vážnu záležitosť, preto postupujeme dôsledne na základe právnej pomoci a posudku súdneho stavebného znalca. Našou snahou je čo najrýchlejšie danú situáciu vyriešiť. Momentálne prebieha štandardná prevádzka haly so zabezpečením všetkých bezpečnostných podmienok.

Ďakujeme za pochopenie.