Lockdown

28.11.2021 16:03

Od 25.11.2021 je Slovensko v lockdowne. Žiaľ na základe toho musíme prerušiť tréningovú činnosť. Pevne veríme, že nie na dlho.

Hneď ako sa situácia zmení a budeme môcť obnoviť našu športovú činnosť  Vás budeme informovať.

Čo sa týka platieb, všetci, ktorí absolvovali v mesiaci november 3 a viac tréningov platia plnú sumu. Tí, ktorí boli dvakrát a menej a mali vyplatení mesiac november, platba sa im prenáša na obdobie, kedy opäť budeme trénovať. 

Za pochopenie ďakujeme a do skorého videnia.