Nový šk.r. 2020/21

19.08.2020 21:49

Milí rodičia, začíname nový školský rok, rozdelenie detí do skupín i rozpis tréningových dní a hodín nájdete v Tréningoch.

Prvé stretnutie - porada, s trénerom bude prvý septembrový týždeň.


Skupina 1,2 tréner PaedDr.Nataša Ondrejíková - porada 2.9. o 18 hod.

Skupina 3, tréner Silvia Pirohár - porada 3.9. o 17 hod.

Skupina 4, tréner MUDr. Michaela Tóthová - porada 2.9. o 17:30 hoh.

Skupina 5,8  tréner Mgr. Adriana Korpová - porada 3.9. o 18 hod.

Skupina 6, tréner Mgr.Ján Hrabovszki - porada 2.9. o 16 hod.

Skupina 7. tréner Mgr.Ján Hrabovszki - porada 2.9. o 17 hod.


Tréningy začnú od 7.9.2020, za rovnakých podmienok, aké sme mali v júni.

Zmeny v rozvrhoch a rozdeleniach môžu byť ešte uskutočnené.


Počas tréningov budú dodržiavané prísne hygienické
opatrenia.

Zodpovedný tréner za každú tréningovú skupinu si pred
vchodom do budovy vyzdvihne svoju skupinu detí a dohliadne na to, aby
každý športovec mal rúško a pri vstupe do budovy si vydezinfikoval ruky.
Cvičenec sa pred prvým tréningom preukáže čestným prehlásením rodiča, že dieťa je
zdravé a neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Až potom bude umožnený
vstup do priestorov gymnastickej haly.

Každý športovec si prinesie svoju označenú fľašu s vodou.

Po každom tréningu zodpovedný tréner odvedie svoju skupinu
pred vchod športovej haly, kde si ich budú môcť rodičia vyzdvihnúť. Apelujeme
na rodičov, aby v prípade, že chodia pre deti na tréning, boli presní,
nakoľko deti budú na nich čakať pred budovou bez dozoru.

Po každom tréningovom dni, prebehne dezinfekcia všetkých
priestorov v budove gymnastickej haly.

Vstup rodičov do priestorov gymnastickej haly je prísne
zakázaný.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo
potvrdené ochorenie na COVID_19 zákonný zástupca bezodkladne o tejto
situácii  informuje príslušného trénera
svojho dieťaťa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie
karantény, ak bolo nariadené lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre
deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok
nie je umožnené dieťaťu zúčastňovať sa tréningového procesu.

Ďakujeme za pochopenie a doterajšiu priazeň.

Tešíme sa na Vás.

Výbor GK NZ

Prehlasenie zakon.zastupcu o zdravot.stave dietata.docx