On-line preteky

05.06.2021 16:32

5.4. v piatok sme absolvovali prvé on-line regionálne preteky pre západné Slovensko v preskoku a 11.6. na bradlách.

Zúčastnili sa ho tieto naše pretekárky:

-najmladšie žiačky Alžbeta Uhráková, Chloé Voroš, Tatiana Hrabovszka 

-mladšie žiačky Ivana Komlósi, Emma Požgay, Zara Frunyová, Mia Magdaléna Spisziaková

- staršie žiačky Lilla Nagyová, Simona Hoppanová, Viktória Gergelyová

- juniorky a seniorka Gabika Hoppanová, Viktória Jančárová, Miriam Keresztésová, Dominika Korpová