Opäť v hale.

19.04.2021 12:07

Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a Covid automatu pre šport od 20.4.2021 pokračujeme s tréningou činnosťou.

Detí sú rozdelené do malých skupín 6+1. 

Negatívnym 21 dňovým testom sa trénerovi preukazujú deti od 10 rokov (menšie deti -zákonný zástupca). 

Raz v týždni je potrebné priniesť prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa.  Prehlasenie zakon.zastupcu o zdravot.stave dietata.docx (14 kB)

Platba do konca apríla: 5 eur za dieťa a tréning. Odovzdať trénerovi.

Šatne, sprchy sa nepoužívajú. Rúško pri cvičení nie je povinné.