Pandemická situácia

15.11.2021 12:18

Podľa vyhlášky ÚVZ SR, tréningy skupín 1 až 10 pokračujú pre všetky deti do 12 rokov (narodené do 7/2009), a pre

staršie deti, ktoré sú plne zaočkované.

Pri zmene farby okresu z čiernej na bordovú sa podmienky upravia.