Platby od nového šk.r. 2020/2021

01.07.2020 17:33

Na základe nárastu nákladov na prevádzku a údržbu gymnastickej haly a s ohľadom na infláciu, kedy gymnastický klub už 11 rokov nemenil poplatky, výbor GKNZ dňa 20.5.2020 rozhodol o zvýšení členských mesačných poplatkov o 10 Eur.

To znamená, že mesačná platba pri 60 min. tréningoch bude 30 Eur, pri 90 min. tréningoch 35 Eur.

Zvýšenie sa týka aj platieb RGCTM, neplatí pre parkour.