Platby v novom roku.

26.12.2022 15:42

 Platbu za mesiac január, február a marec vykonajte do 20.1.2023.

 Noví členovia + ročný členský poplatok 10e. 

 Mesiace apríl, máj, jún uhraďte naraz do 15.4.2023.

    FORMA PLATBY na účet

   č.ú.:  SK28 0200 0000 0000 2053 0172          Info. pre príjemcu: MENO DIEŤAŤA, číslo skupiny

 

PLATBY

   členský ročný poplatok 10 Eur

   gymnastické skupiny:

   60 min.tréning 2x v týždni 30 Eur za 1 mesiac

   90 min.tréning 2x v týždni 35 Eur za 1 mesiac

   aerobik:

   90 min.tréning 3x v týždni 50 Eur za 1 mesiac