Prihlasovanie detí na nový školský rok

16.08.2021 14:17

Milí rodičia,

cez našu web stránku gknz.sk (úvod.stránka - vpravo) máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa na gymnastické tréningy v šk.r. 2021/2022. 

Toto elektronické prihlásenie platí rovnako pre nových záujemcov i pre deti, ktoré k nám už chodili.

27.9. budú na tejto stránke zverejnené  rozdelenia cvičencov do skupín, termíny tréningov  i stretnutí rodičov nových detí s trénermi.