S úctou spomíname

20.04.2021 11:35

Dnes by sa dožil 90 rokov Gejza Puškáš - zakladateľ novozámockej gymnastiky.

Zasvätil jej celých 46 rokov svojho života. Najprv ako cvičenec v tunajšom Sokole, potom začínajúci tréner a neskôr ako doslova "duša" všetkého, čo sa v Nových Zámkoch a v blízkom okolí v súvislosti s gymnastikou dialo. Bez nadsádky možno povedať, že bez jeho elánu a zanietenia, ťažko by dnes stála na Sihoti špecializovaná gymnastická hala. Bol jej "otcom", ale žiaľ, zákerná choroba mu nedovolila dlhšie než 2 roky radosti z jej úspešnej realizácie svojich myšlienok a túžob. Jeho pamiatka a svetlý príklad nás však zaväzuje pokračovať v jeho celoživotnom úsilí.