Športový Aerobik - základný program Stará Turá

09.06.2024 21:47
Dňa 18.5.2024 sa v Starej Turej konala súťaž základného programu v športovom aerobiku. Dievčatá
súťažili v 3 vekových kategóriách. V trénerskej pozícii tentokrát bola Yevheniia Pavlova. Za klub
rozhodovala MUDr. Niki Szabóová.
Výsledky:
Level 1
Aneta Csikós, Emily Ponesz 5.miesto
Level 2
Tamara Popracová, Karolína Cagáňová, Laura Nagyová 10.miesto
Nadja Gancznerová, Anna Liptáková 17.miesto
Alexandra Otott, Margaréta Juríčková 20.miesto
Group- Nadja Gancznerová, Anna Liptáková, Alexandra Otott, Margaréta Juríčková, Tamara
Popracová, Karolína Cagáňová, Laura Nagyová, Aneta Rimaszombati 5.miesto
Level 3
Nina Decsi, Aneta Rimaszombati 8.miesto