Športový aerobik

19.01.2022 11:15

Milí rodičia, 

v našom gymnastickom klube od 1.2. začíname  s tréningami športového aerobiku. Jedná sa o výkonnostný šport, ktorý podlieha nášmu zväzu SGF.

Deti bude viesť a pripravovať na súťaže úspešná športovkyňa a skúsená trénerka MUDr. Niki Szabóová.

Prihlásiť sa môžu deti - chlapci aj dievčatá od 6.rokov, cez našu web stránku gknz.sk, vpravo dole - Prihláška, v kópii niki.szaboova22@gmail.com.