Tréningy počas letných prázdnin

20.06.2024 11:33

Ponuka pre deti zo skupín 1 až 8.

Tréningy počas letných prázdnin:

sk. 3,4,5,8  utorok a štvrtok 18:00- 19:00

sk. 1,2,6 utorok  a štvrtok 17:30-18:30

platby: júl 30,- , august 40,-

Kto má záujem, nahláste sa u Vašich trénerov do konca júna.

 

Športová gymnastika- RGCTM a športový aerobik budú počas letných prázdnin trénovať podľa rozvrhu svojich trénerov.