Tréningy v gymnastickej hale.

21.05.2020 12:47

Trénovanie v gymnastickej hale GKNZ.

Nakoľko už môžeme otvoriť 
našu gymnastickú halu, chceme Vás informovať o ďalšom postupe
a zásadách pri tréningoch RGCTM , tréningoch GPV a parkouru.

Zatiaľ nie je dovolený vstup pre verejnosť.

Vrcholová gymnastika - tréningy prebiehajú vonku , v hale
začnú od pondelka 25.5. podľa pokynov trénerov RGCTM.

Tréningy skupín 3, 4, 6, 11, 12 rovnako už začali prebiehať
vo vonkajších priestoroch atletického štadióna na Sihoti.

Začatie tréningov všetkých skupín v gymnastickej
hale bude možné od 1.6.2020 (v rovnakom časovom rozvrhu, ktorý platil na
tento školský rok) za týchto podmienok:

Počas tréningov budú dodržiavané prísne hygienické
opatrenia.

Zodpovedný tréner za každú tréningovú skupinu si pred
vchodom do budovy vyzdvihne svoju skupinu detí a dohliadne na to, aby
každý športovec mal rúško a pri vstupe do budovy si vydezinfikoval ruky.
Cvičenec sa pred prvým tréningom preukáže čestným prehlásením rodiča, že dieťa je
zdravé a neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Až potom bude umožnený
vstup do priestorov gymnastickej haly.

Tréningový proces v období jún môže prebiehať aj vonku
v areáli atletického štadióna. Rozhodnutie je na trénerovi.

Športovci musia prísť v predpísaných cvičebných
úboroch, vstup do šatní je zakázaný. Rovnako je zakázané sprchovanie. Na
toaletách bude zabezpečené všetko potrebné pre dôkladnú hygienu (dezinfekcia,
mydlo, jednorazové utierky,..). Toalety budú využívať športovci a tréneri
len v najnutnejších prípadoch, do odvolania. Každý športovec a tréner
si prinesie svoju fľašu s vodou, aby minimalizoval vstup na toalety.

Po každom tréningu zodpovedný tréner odvedie svoju skupinu
pred vchod športovej haly, kde si ich budú môcť rodičia vyzdvihnúť. Apelujeme
na rodičov, aby v prípade, že chodia pre deti na tréning, boli presní,
nakoľko deti budú na nich čakať pred budovou bez dozoru.

Po každom tréningovom dni, prebehne dezinfekcia všetkých
priestorov v budove gymnastickej haly.

Vstup rodičov do priestorov gymnastickej haly je prísne
zakázaný.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo
potvrdené ochorenie na COVID_19 zákonný zástupca bezodkladne o tejto
situácii  informuje príslušného trénera
svojho dieťaťa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie
karantény, ak bolo nariadené lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre
deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok
nie je umožnené dieťaťu zúčastňovať sa tréningového procesu.

Ďakujeme za pochopenie a doterajšiu priazeň.

Tešíme sa na Vás.

Výbor GK NZ

Prehlasenie zakon.zastupcu o zdravot.stave dietata.docx