Tréningy v obmedzenom režime

11.11.2020 13:45


   11.11. začíname s trénovaním v malých skupinkách v novom rozvrhu. Informácie a nahlasovanie už prebehlo cez Vašich trénerov. Žiaľ nepodarí sa nám uspokojiť všetkých záujemcov, nakoľko podľa nariadení vlády a usmerneniach MŠVVaŠ SR pre šport môže byť naraz na jednom športovisku 5 osôb a tréner. Pri uvoľnení miesta v niektorej zo skupín, budeme kontaktovať nasledujúce dieťa z poradovníka.

Žiadame rodičov, aby sa deti pri príchode do haly preukázali certifikátom o negatívnom teste na Covid-19 alebo odovzdali tlačivo-prehlásenie rodiča o zdravotnom stave jeho dieťaťa.

Platí sa za každý tréning 5eur/dieťa.

Rodičia, ktorí majú uhradené platby za november a december majú nárok na prenesenie na január a február 2021 alebo môžu požiadať o vrátenie peňazí.

Ďakujeme za pochopenie.