Upozornenie

18.10.2019 09:11

Dňa 19.8.2019 na porade trénerov GKNZ bola jednohlasne odsúhlasená neprítomnosť rodičov na tribúne. Žiaden z trénerov nebol proti. Dôvodov je viac, no najdôležitejší je odvádzanie pozornosti dieťaťa od trénera a jeho skupiny, komunikácia dieťaťa s rodičom, odbiehanie dieťaťa pod tribúnu.., dôsledkom čoho dochádzalo k zrážkam detí.

Po prvom mesiaci tréneri potvrdili správnosť rozhodnutia, zlepšili sa podmienky pre skvalitnenie tréningového procesu, no najmä bezpečnosť detí.

Prítomní tréneri na porade: Rybárová, Nagyová, Stráňovská, Hrabovszkí, Ondrejíková, D.Korpová, Pirohár, A.Korpová

Ďakujeme rodičom za pochopenie.