Valné zhromaždenie GK Nové Zámky

11.04.2018 11:12

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 GK Nové Zámky

 

Pozývame všetkých členov GK NZ na valné zhromaždenie, 

ktoré sa uskutoční dňa 27.4.201817:30 hod. v klubovni GK.

 

Program VZ GKNZ:

1. Vyhodnotenie športovej činnosti klubu za rok 2017

RGCTM, Aerobik, GpV

2. Informácia o hospodárskej činnosti a výsledku za rok 2017

Projekty realizované z 2%,..

3. Plán činnosti GK na rok 2018

plán športovej činnosti: RGCTM, GpV, Parkour

4. Návrh rozpočtu na rok 2018

plánované a podané projekty

5. Vytvorenie novej sekcie Parkour

6. Zánik sekcie Aerobiku

7. Rôzne

príprava zmeny stanov