Valné Zhromaždenie GK NZ - 2.5.2019

11.04.2019 16:46


VALNÉ ZHROMAŽDENIE  GK Nové Zámky  


Pozývame všetkých členov GK NZ na valné zhromaždenie, ktoré
sa uskutoční dňa 2.5.201917:30 hod. v klubovni GK.

Program VZ GKNZ:

1 .    Vyhodnotenie športovej činnosti klubu za rok 2018.

        - ŠG ženy, GPV, Aerobik, Parkour.

2.    Informácia o hospodárskej činnosti a schválenie hospodárenia za rok 2018.

        Projekty realizované z dotácií - mesto, kraj, federácia, Úrad vlády SR, 2% z daní.

3.    Plán činnosti GK Nové Zámky na rok 2019.

        - plán športovej činnosti: ŠG ženy, GPV, Aerobik, Parkour.

4.     Schválenie predpokladaného rozpočtu GK na rok 2019.

        - plánované a podané projekty

5.    Schválenie zmeny stanov.

6.     Rôzne.