Valné zhromaždenie GK NZ

13.04.2023 11:31

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie dňa 27.4. - štvrtok o 18:00 h. v klubovni GK. Program - voľby do výboru GKNZ. 

 Každý člen nášho klubu má právo sa ho zúčastniť a voliť členov výboru.

Zoznam členov GK NZ, zoznam kanditátov do výboru GK NZ  i volebný poriadok je zverejnený na tabuli vo vstupnej chodbe haly.

Kto sa nemôže zúčastniť má možnosť udeliť splnomocnenie. Tlačivo Vám odovzdá tréner Vášho dieťaťa. Podmienky pre uznanie plnomocenstva sú súčasťou volebného poriadku, ktorý je zverejnený vo vstupnej chodbe haly na nástenke.

Prílohy:

Zoznam_členov_GKNZ_s_právom_hlasovania_VZ_2023.docx

Volebný poriadok VZ 2023.docx

Zoznam_kandidátov_volebné_VZ_2023.docx