Valné zhromaždenie GK NZ

06.05.2018 18:32

ZÁPISNICA z mimoriad. zasadnutia valného zhromaždenia GKNZ dňa 27.4.2018.pdf