Valné zhromaždenie GK NZ

17.04.2016 22:52

Dňa 21.4.2016  o 16:00 hod. sa uskutoční v klubovni gymnastickej haly valné zhromaždenie členov GK NZ.

Program:

1. Otvorenie, voľba komisií

2. Kontrola uznesenia

3. Správa o činnosti GK NZ za rok 2015 a zameranie činnosti v roku 2016

4. Správa o hospodárení GK NZza rok2015

5. Návrh rozpočtu GK NZ na rok 2016

6. Správa kontrolnej komisie

7. Doplňujúce voľby člena výboru GK NZ

8. Uznesenie a záver