VOLEBNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE

20.11.2019 10:45

P O Z V Á N K A

Pozývame všetkých členov 
Gymnastického Klubu Nové Zámky na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční
dňa 11.12.2019  o 18:00 h.
v klubovni gymnastickej haly Na Sihoti.

Program:   

1. Voľby do orgánov  GKNZ

2. Zmena  stanov - prijatie sekcie Parkour

                                            

Výbor GKNZ 

       Kandidačná listina na
 

             volebné valné zhromaždenie GK Nové Zámky  11.12.2019


            Predseda: Ing.Korpa                     Hospodár: Ing.Pálinkásová


            Členovia výboru:                              Revízna komisia:


Útvar šport. gymnastiky:

                              Mgr.Korpová                       JUDr.Slivoňová

                             D.Korpová


Útvar šport. aerobiku:

                            MUDr. Niki Szabóová


Útvar všeob. gymnastiky

                           Mgr.Hrabovszki                      PaedDr.Eleonóra Kotrecová

                           PaedDr.Ondrejíková 


Oznámenie členom GK NZ o neplatnej
kandidatúre


Gymnastický klub Nové Zámky dostal na svoj email ďalšie dve kandidačné
listiny. Prvú a následne ako opravu druhú, no obidve prišli po termíne
podávania kandidatúry.

V každej z nich boli závažné nedostatky:

-  návrhy osôb, ktorí nie sú členmi GKNZ

-  mená osôb, ktoré nedali súhlas ku kandidovaniu

-  ďalej osoby, ktoré sú členmi v iných kluboch

-  navrhovaní neboli nominovaní sekciami

-  duplicita členských práv za jedno dieťa


Z hore uvedených dôvodov považujeme obdržané kandidatúry za neplatné.


Róbert Korpa

       Predseda GK NZ

  


  
  
  
  
  
  


  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
 


 

Volebné valné zhromaždenie GK Nové Zámky  -


 

 

11.12.2019


 

 
 
 
 


 

Kandidačná listina 
 


 

 


 

 


 

Kandidačná listina 
 

Predseda
  výboru:


 

 

Hospodár:


 

 

Ing. Róbert
  Korpa


 

 

1.


 

 

Ing. Simona
  Pálinkásová


 

 
 

 
 

 
 

 

Členovia
  výboru:


 

 

Revízna
  komisia:


 

 

Útvar šport. gymnastiky


 

 

Mgr.
  Adriana Korpová


 

 

1.


 

 

JUDr.
  Kristína Slivoňová


 

 

Dominika
  Korpová


 

 
 

 
 

 

Útvar šport. aerobiku


 

 

MUDr. Niki  Szabóová


 

 

1.


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Útvar všeob. gymnastiky


 

 

Mgr. Jan Hrabovszki


 

 

1.


 

 

PaedDr.
  Eleonóra Kotrecová


 

 

PaedDr.
  Nataša Ondrejíková


 

 

2.