Zmeny v situácii COVID-19

15.10.2020 10:31

Milí rodičia,

po nariadeniach vlády SR a prijatých opatreniach vydaných ÚVZ   i odporúčaniach prezidenta SGF J.Nováka a splnomocnenca vlády SR pre šport K.Kučeru, prerušujeme tréningy 1. až 10. skupiny do odvolania.

V tréningovom procese môžu ostať športovci zaradení v RGCTM a deti vybrané pre RGCTM, v ktorých počet nepresahuje nariadených 6.

Žiadame Vás o uhradenie platby za mesiac október. Pre tých, ktorí už uhradili 3-mesačnú platbu, bude (podľa dĺžky prerušenia) možnosť vrátenia peňazí alebo prenesenia na nasledujúce obdobie.

Za pochopenie ďakujeme a veríme, že sa táto situácia rýchlo skončí a všetci budeme môcť ďalej trénovať.

Výbor GKNZ